Wat zijn de 3 BENG eisen?

April 13, 2023

door

Max

De 3 BENG-eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en zijn als volgt:

  1. Het maximaal toegestane energieverbruik per m2 gebruiksoppervlak (kWh/m2 per jaar) is afhankelijk van het type gebouw en de functie van het gebouw.
  2. Het maximaal toegestane primair fossiel energiegebruik per m2 gebruiksoppervlak (kWh/m2 per jaar) geeft aan hoeveel energie er mag worden gebruikt van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool.
  3. Het minimaal aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik (%) geeft aan hoeveel procent van de energie uit duurzame bronnen moet komen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, een warmtepomp of een windmolen.
Terug naar de begrippen

Wil jij ook de volgende stap zetten?

Ben je klaar om net als honderden andere bedrijven in Nederland de voordelen te ervaren van STA Software? Meld je dan gratis en geheel vrijblijvend aan.

Brochure aanvragen
Advies op maat
Gratis demonstratie
Geheel vrijblijvend