Kwaliteitsborging in de bouw

25/9/2016

Algemene kwaliteitsborging in de bouw uitvoering van projecten en kwaliteitsborging volgens de nieuwe wet private kwaliteitsborging. De Wet Kwaliteitsbroging is van kracht vanaf 1 juli 2022. Het voorstel is om het in eerste instantie voor eenvoudige bouwprojecten, woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen te laten gelden zogeheten gevolgklasse 1. Als het bij gevolgklasse 1 werkt, wordt het ook ingevoerd voor complexe bouwwerken gevolgklasse 2 + 3. Private kwaliteitsborging wordt daarna onderdeel van de omgevingswet. Hoe het er uiteindelijk uit gaat zien is nog niet in ontwikkeling.

Kwaliteitsborging in de bouw

Let op: Dit artikel is verouderd, ga naar dit artikel voor de meest recente informatie.

Er zijn al veel bouw(gerelateerde) ondernemingen die het allemaal niet willen afwachten en al met kwaliteitsborging aan de slag gaan, mede ook omdat steeds meer opdrachtgevers het eisen.

Met de wet wil men de kwaliteit van bouwwerken verbeteren en het versterken van de privaatrechtelijke positie van de opdrachtgever.

Kwaliteitsborging in de bouw zal dan met gecertificeerde kwaliteitsborgers en instrumenten uitgevoerd worden. Instrumenten moeten goedgekeurd worden door een nog in het leven te roepen nieuwe overheidsinstantie. Met kwaliteitsborging wordt gecontroleerd of de kwaliteit van bouwwerken voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. Gemeenten toetsen de bouwwerken niet meer op de bouwplaats. Zij toetsen dan of het plan past binnen de ruimtelijke plannen en of de private kwaliteitsborger een gecertificeerd instrument heeft gebruikt. Als het bouwwerk opgeleverd wordt, moet de private kwaliteitsborger een goedgekeurd opleverdossier aan de gemeente verstrekken.

De nieuwe wet kwaliteitsborging zal naar alle waarschijnlijkheid voor diverse bouwers een positief effect hebben op de bouwkwaliteit door de intensievere controles ten opzichte van de oude controles door de gemeente. Het is echter nog onduidelijk of dit kostenverhogend zal zijn. Als het daadwerkelijk een positief effect heeft op de kwaliteit, zal het waarschijnlijk niet kostenverhogend werken en voor bouwers misschien zelfs kostenverlagend zijn door minder faalkosten.

Uitvoerende partijen zoals aannemers en onderaannemers mogen zelf aantonen of ze voldoen aan de bouw of en regelgeving, bouwbesluit, constructieve veiligheid en brandveiligheid.

De bouwonderneming zal hier steeds zelf goed aandacht aan moeten besteden door middel van bijvoorbeeld interne kwaliteitscontroles. Nu gebeurt dat vaak nog met kwaliteitschecklijstjes die na het afvinken in een ordner verdwijnen en waar met de gegevens niets meer gedaan wordt. Met een afvinklijst bewijs je nog niet de gemaakte kwaliteit. Het is voor bouwondernemingen dus van belang ook op deze onderdelen een goed kwaliteitsbewakingssysteem toe te passen. Software kan hier een goede bijdrage aan leveren.

Vragen over de nieuwe wet? Neem contact op met STA Software.

Bekijk hier de module kwaliteitsborging.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!

Gratis STA Software brochure ontvangen?

We sturen je een brochure op met informatie van STA Software.

Meer lezen?

Wil jij ook de volgende stap zetten?

Ben je klaar om net als honderden andere bedrijven in Nederland de voordelen te ervaren van STA Software? Meld je dan gratis en geheel vrijblijvend aan.

Brochure aanvragen
Advies op maat
Gratis demonstratie
Geheel vrijblijvend